หลักคิดสำหรับนักบริการมืออาชีพ

หลักคิดสำหรับนักบริการมืออาชีพ

 

ทำธุระของคนอื่น ให้เหมือนกับธุระของตัวเอง

 

ที่มาหลักคิดสำหรับนักบริการมืออาชีพ

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam

*