การใส่รูปใน Comment ของ WordPress

เนื่องจากการปรับปรุงสถานะของการแจ้งซ่อม(ระบบบันทึกการแจ้งซ่อมอาคารและครุัณฑ์) บางครั้งต้องมีความจำเป็นในการใส่รูปเพื่อให้ผู้ใช้หรือผู้แจ้งเข้าใจได้ง่ายขึ้น แต่ด้วยข้อจำกัดของ WordPress (เพื่อความปลอดัยและเรื่องอื่นๆ ด้วย) WordPress จึงจำกัดการใส่รูปโดยผ่าน Media ใน WordPress แต่ทั้งนี้ก็ยังสามารถทำได้ในกรณีที่เราเองมีสิทธิ์ที่จะใช้งานระบบแจ้งซ่อมนี้ได้อยู่แล้ว และด้วยความสามารถของ Plugin ของ WordPress เองที่ช่วยเพิ่มความสามารถทางด้านนี้ได้ นั่นคือ Plugin CLEditor for WordPress ถึงแม้จะมีขั้นตอนซับซ้อนยุ่งยากกว่า Post ธรรมดาแต่ก็เพื่อความสมบูรณ์สามารถทำได้ตามนี้เลยครับ

  • เตรียมาพที่ต้อง Post ลงใน Comment ให้เรียบร้อย หลังจากนั้น Login เข้าสู่ระบบ
  • ไปที่ Dashboard –> Media –> Add new ตามาพ เพื่อเตรียม Upload าพ

อ่านต่อที่การใส่รูปใน Comment ของ WordPress

Leave a Reply

*
Protected by WP Anti Spam