การติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การ

การที่จะทำให้ผู้คนเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรนั้นเป็นเรื่องหนึ่งที่ทำได้ยาก เนื่องจาการะงาน และสถานที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่อาจไม่เอื้ออำนวย แต่ทั้งนี้การมาของ Social Network ก็ทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ง่ายขึ้น(ไหม) เพราะทุกวันนี้หลายคนใช้จนเป็นเครื่องมือประจำไปแล้ว แต่ทั้งนี้หากจะใช้ Social Network ที่มีอยู่ เช่น Facebook, Twitter มาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์การ การสามารถทำได้โดยการสร้างกลุ่มขึ้นมาใน Facebook แต่บริการเหล่านั้นอาจจากเราไปเมื่อไรก็ได้เพราะเป็นบริการจากาคธุรกิจ เมื่อบริการเหล่านั้นจากเราไปองค์ความรู้ต่างๆก็หายไปด้วย อีกทั้ง Socail network ที่มีบริการบางครั้งไม่สามารถปรับแต่งได้ตามที่เราต้องการ และสุดท้าย เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนใช้ Social network เพื่อการนี้ได้ (ผมเองก็หยุดใช้ Facebook มาสักระยะแล้ว ด้วยเหตุผลส่วนตัว) ทางที่ดีแล้วหากมี Social network ที่ทำงานคล้ายๆ กับ Facebook เพื่อใช้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเองคงดีไม่น้อย

ara-humhub

อ่านต่อได้ที่การติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การ

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam

*