การตั้งค่า HumHub เพื่อใช้งาน LDAP

จากบทความก่อน เรื่องการติดตั้ง HumHub เพื่อสร้าง Social Network ในองค์การหากต้องการเกิดความสะดวกกับผู้ใช้ในการที่จะไม่ต้องจำ User Password ก็ควรจะทำให้ HumHub นั้นสามารถใช้งานร่วมกับการตรวจสอบผู้ใช้จากฐานข้อมูลกลาง ในที่นี้ขอพูดถึงการตั้งค่าให้ HumHub สามารถตรวจสอบผู้ใช้ผ่าน LDAP ได้ อีกประการหนึ่งการตรวจสอบ User ผ่าน LDAP เป็นความสามารถพื้นฐานที่ HumHub โดยไม่ต้องมีการติดตั้ง Module เพิ่มเติม เพียงแต่ท่านต้องตรวจสอบก่อนว่า PHP ของท่านรองรับการใช้งานกับ LDAP หรือไม่ (โดยอ่านได้จากบทความที่แล้ว) สำหรับ LDAP มทร.อีสาน HumHub ตั้งค่าได้ง่ายๆดังนี้

1.เริ่มจากการ Login เข้าสู่ HumHub ด้วย User ที่เป็น Admin ของระบบ แล้วไปที่ Menu ผู้ดูแลระบบ

2. เลือก Menu Authentication

3. เลือก Menu LDAP ดังาพ

humhub-ldap01

อ่านต่อที่การตั้งค่า HumHub เพื่อใช้งาน LDAP

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam

*