กล่าวเปิด ปิด Internal Audit

ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในชีวิตครั้งหนึ่งครับ ที่ได้รับการฝึกอบรมเป็นผู้ตรวจประเมินระบบ ISO 9001:2008 และยังได้มีโอกาสไปตรวจประเมินหน่วยงานถึง 2 ครั้งด้วยกัน แต่ก็น่าเสียดายครับ ว่าการตรวจ IQA นั้น ได้ขาดช่วงไปสักระยะนึงแล้ว จะด้วยเหตุผลใดก็ไม่อาจทราบได้ โดยการตรวจที่ผ่านมาผมเองได้รับมอบหมายให้เป็นประธานการตรวจ จึงต้องเป็นผู้กล่าวเปิด ผมเลยอยากจะเอาคำกล่าว เปิด-ปิด Internal Audit มาบันทึกไว้เผื่อโอกาสหน้าฟ้าใหม่ ได้รับเชิญให้ไปตรวจอีก จะได้เอามาปัดฝุ่นใช้ได้ สุดท้าย อยากจะขอบคุณสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกฝ่าย ทุกแผนกและบุคลากรในสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ได้ไว้วางใจให้ผมเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนา และยังได้ให้โอกาสผมในการพัฒนาตนเองด้วยครับ ขอบพระคุณอย่างสูงครับ

กล่าวเปิด Internal Audit

สวัสดีครับสำหรับวันนี้เป็นการตรวจ internal audit

เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงและพัฒนาระบบโดยจะขอแนะนำคณะผู้ตรวจดังนี้ครับ

อ่านต่อที่กล่าวเปิด ปิด Internal Audit

Leave a Reply

Protected by WP Anti Spam

*